அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் கபசுர குடிநீர் வழங்கும் வழக்கு; தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

http://dhunt.in/hH5iA?s=a&uu=0xfebb0ccf27892941&ss=wsp