நாட்டின் முதல் சித்த மருத்துவ பல்கலைகழகம் சென்னைக்கு அருகில் ஆரம்பம்

Posted on: Sep 09, 2021

நாட்டின் முதல் சித்த மருத்துவ பல்கலைகழகம் சென்னைக்கு அருகில் ஆரம்பம்
தமிழக அரசு 2 செப்டம்பர் 2021 ல் இந்திய நாட்டின் முதல் சித்த மருத்துவ பல்கலைகழகம் சென்னைக்கு அருகில் அமைய இருப்பதான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழக மக்களின், சித்த மருத்துவ ஆர்வலர்களின் மற்றும் சித்த மருத்துவர்களின் நீண்..

Read more..

Clinical Research on two Siddha kudineer for COVID got published

Posted on: Sep 04, 2021

Clinical Research on two Siddha kudineer for COVID got published
“Efficacy of two siddha polyherbal decoctions, Nilavembu Kudineer and Kaba Sura Kudineer, along with standard allopathy treatment in the management of mild to moderate symptomatic COVID-19 patients-a double-blind, ..

Read more..

Clinical Research on Siddha kudineer for COVID got published

Posted on: Sep 04, 2021

Clinical Research on Siddha kudineer for COVID got published
“Efficacy of two siddha polyherbal decoctions, Nilavembu Kudineer and Kaba Sura Kudineer, along with standard allopathy treatment in the management of mild to moderate symptomatic COVID-19 patients-a double-blind, ..

Read more..

Certificate Course in Evidence Synthesis: Systematic Review and Meta-analysis

Posted on: Aug 23, 2021

Certificate Course in Evidence Synthesis: Systematic Review and Meta-analysis
Evidence based medical practice is the globally accepted scientific practice in medical field. To create the evidence, already published clinical research articles are collected and subjected to critical review using sys..

Read more..

22 Siddha doctors/students presented paper in International conference

Posted on: Aug 23, 2021

22 Siddha doctors/students presented paper in International conference
Knowledge festival, an international online conference on Traditional Medicine during 16- 22 August 2021, was organized by Open Attempt Organisation, an NGO based out of Vienna, Austria. The conference was focused on imm..

Read more..

சுதந்திர தினவிழாவில் சித்த மருத்துவர்களுக்கு அரசு பாராட்டு

Posted on: Aug 23, 2021

சுதந்திர தினவிழாவில்  சித்த மருத்துவர்களுக்கு அரசு பாராட்டு
நாட்டின் 75-வது சுதந்திர தினவிழா தமிழ் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.  இதில் கோரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணிபுரிந்த  சித்த மருத்துவர்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியாளர்களால் பாராட்டும் விருதும்..

Read more..

Potential impact of Nilavembu Kudineer reinforces its efficacy to prevent viral diseases

Posted on: Aug 23, 2021

Potential impact of Nilavembu Kudineer reinforces its efficacy to prevent viral diseases
The poly-herbal Siddha drug Nilavembu Kudineer, a decoction of nine herbal ingredients, has prevented 100 per cent of employees of a cosmetic manufacturing company in Tamil Nadu from getting infected with coronavirus in ..

Read more..

Siddha University and New Siddha Medical College - Highlights of the Budget

Posted on: Aug 23, 2021

Siddha University and New Siddha Medical College - Highlights of the Budget
Tamil Nadu government has decided to set up a new Siddha University (the place is not decided), and also a Siddha Medical College at Palani.  1924 ஆம் ஆண்டு சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் பனகல் அரசரால் பாரம்பரிய மருத்த..

Read more..

555 vacancies in this TN Health (AYUSH) Department - Recruitment 2021

Posted on: Aug 23, 2021

555 vacancies in this TN Health (AYUSH) Department - Recruitment 2021
TN Health Department has released a new recruitment notification for the available Therapeutic Assistant and Dispenser (Pharmacist-Unani, Siddha, Homeopathy, Ayurveda) vacancies. The candidates who are qualified Nursing ..

Read more..

Post Graduate Certificate course in Panchakarma at Manipal University - last date 28 August 2021

Posted on: Aug 10, 2021

Post Graduate Certificate course in Panchakarma at Manipal University - last date 28 August 2021
Yoga therapy, Panchakarma, Varmam-thokkanam are the unique therapies that enhance the clinical practice skill of Ayurveda/Siddha doctors. With this background, MSc.Yoga therapy and Post Graduate Certificate course in Pan..

Read more..