சுதந்திர தினவிழாவில் சித்த மருத்துவர்களுக்கு அரசு பாராட்டு

Posted on: Aug 23, 2021

சுதந்திர தினவிழாவில்  சித்த மருத்துவர்களுக்கு அரசு பாராட்டு
நாட்டின் 75-வது சுதந்திர தினவிழா தமிழ் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.  இதில் கோரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணிபுரிந்த  சித்த மருத்துவர்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியாளர்களால் பாராட்டும் விருதும்..

Read more..

Potential impact of Nilavembu Kudineer reinforces its efficacy to prevent viral diseases

Posted on: Aug 23, 2021

Potential impact of Nilavembu Kudineer reinforces its efficacy to prevent viral diseases
The poly-herbal Siddha drug Nilavembu Kudineer, a decoction of nine herbal ingredients, has prevented 100 per cent of employees of a cosmetic manufacturing company in Tamil Nadu from getting infected with coronavirus in ..

Read more..

Siddha University and New Siddha Medical College - Highlights of the Budget

Posted on: Aug 23, 2021

Siddha University and New Siddha Medical College - Highlights of the Budget
Tamil Nadu government has decided to set up a new Siddha University (the place is not decided), and also a Siddha Medical College at Palani.  1924 ஆம் ஆண்டு சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் பனகல் அரசரால் பாரம்பரிய மருத்த..

Read more..

555 vacancies in this TN Health (AYUSH) Department - Recruitment 2021

Posted on: Aug 23, 2021

555 vacancies in this TN Health (AYUSH) Department - Recruitment 2021
TN Health Department has released a new recruitment notification for the available Therapeutic Assistant and Dispenser (Pharmacist-Unani, Siddha, Homeopathy, Ayurveda) vacancies. The candidates who are qualified Nursing ..

Read more..

Post Graduate Certificate course in Panchakarma at Manipal University - last date 28 August 2021

Posted on: Aug 10, 2021

Post Graduate Certificate course in Panchakarma at Manipal University - last date 28 August 2021
Yoga therapy, Panchakarma, Varmam-thokkanam are the unique therapies that enhance the clinical practice skill of Ayurveda/Siddha doctors. With this background, MSc.Yoga therapy and Post Graduate Certificate course in Pan..

Read more..

NMC proposes Ayush internship after MBBS

Posted on: Aug 06, 2021

NMC proposes Ayush internship after MBBS
National Medical Commission (NMC) has drafted guidelines that have included a portion of the internship in areas of Ayurveda, Yoga, Unani, Homeopathy, Siddha and Sowa-Rigpa as a part of options where an MBBS medico can i..

Read more..

Allopathy and Ayush doctors must have the same pay: Supreme Court

Posted on: Aug 06, 2021

Allopathy and Ayush doctors must have the same pay: Supreme Court
The Supreme Court on Tuesday ruled that no government can discriminate between practitioners of allopathy and Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (Ayush) and directed the North Delhi..

Read more..

Clinical Study on COVID-19 and Siddha drug has been published in J Ayurveda & Integrative Medicine

Posted on: Aug 06, 2021

Clinical Study on COVID-19 and Siddha drug has been published in J Ayurveda & Integrative Medicine
"Clinical outcomes among COVID-19 patients managed with modern and traditional Siddha medicine -A retrospective cohort study, Chennai, Tamil Nadu, India, 2020" has been published in scientific journal. 

Read more..

Siddha research paper Published in Scopus Indexed Journal Author- Dr. V. Anitha Sri Sairam sidd

Posted on: Jul 28, 2021

Siddha research paper Published in Scopus Indexed Journal   Author- Dr. V. Anitha Sri Sairam sidd
An observational study of significance of Manikadainool- Siddha diagnostic toll

Read more..